Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie - Futurus
Intranet
Jako uczelnia informatyczna WSTE Futurus wprowadziła Intranet - wirtualną platformę zawierającą wiele użytecznych informacji i przydatnych narzędzi. Intranet umożliwia przede wszystkim łatwy kontakt z władzami uczelni, wykładowcami oraz Dziekanatem. Można tam również znaleźć informacje dotyczące planów zajęć i zjazdów czy też systemu stypendialnego. Wiele elementów Intranetu zostało zpersonalizowanych - student ma dostęp do Wirtualnego Indeksu, informacji na temat płatności oraz poczty elektronicznej. Intranet stanowi równocześnie część platformy eFuturus, która zawiera moduły umożliwiające sprawdzanie wiedzy studenta oraz zapewniające interkatywny kontakt z wykładowcą.
Aktualności
Zapisz się do WST-E w Centrum
Od 15 czerwca otwarte będzie Centrum Rekrutacyjne WST-E. Centrum jest dogodnie zlokalizowane w Śródmieściu przy ul. Krochmalnej 57 paw. 1 . Zapraszamy w od poniedziałku do soboty w godz. 12 - 19. Równocześnie cały czas przyjmujemy dokumenty w Centrum Dydaktycznym w Miedzeszynie przy ul. Szachowej 1.
Zapisać się możesz również w Słupsku, Szczecinie i Przemyślu .