Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie - Futurus
Informatyka - studia inżynierskie
Na kierunku Informatyka prowadzone są 3,5 letnie studia inżynierskie w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Studia kształcą specjalistów w zakresie informatyki, ze szczególnym nastawieniem na umiejętność wykorzystania teoretycznej wiedzy w tworzeniu praktycznych rozwiązań usprawniających procesy zarządzania. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy w firmach telekomunikacyjnych, informatycznych a także w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz w prywatnych przedsiębiorstwach. Wydział kształci obecnie około 1400 studentów. Studentom oferujemy nowoczesne i wszechstronne wykształcenie w zakresie informatyki ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zajęć laboratoryjnych oraz nauki języka angielskiego. Studenci mają do wyboru jedną z czterech specjalizacji:

- Informatyka w telekomunikacji
- Informatyka w biznesie i administracji
- Informatyka w ubezpieczeniach
- Informatyka w ochronie środowiska
- Informatyka w transporcie

Wpisowe 350 zł.
Siatki godzin (w formacie pliku pdf) obowiązująca studentów, którzy rozpoczęli studia przed październikiem 2007 roku:
studia dzienne
studia zaoczne

Siatki godzin (w formacie pliku pdf) obowiązująca studentów, którzy rozpoczęli studia 1 października 2007 roku:
studia dzienne
studia zaoczne

Aktualności
Zapisz się do WST-E w Centrum
Od 15 czerwca otwarte będzie Centrum Rekrutacyjne WST-E. Centrum jest dogodnie zlokalizowane w Śródmieściu przy ul. Krochmalnej 57 paw. 1 . Zapraszamy w od poniedziałku do soboty w godz. 12 - 19. Równocześnie cały czas przyjmujemy dokumenty w Centrum Dydaktycznym w Miedzeszynie przy ul. Szachowej 1.
Zapisać się możesz również w Słupsku, Szczecinie i Przemyślu .